Til hovedinnhold
Norsk English

Simulator for fritt-fall livbåter

SINTEF har utviklet et komplett verktøy for simulering av livbåtstup og livbåtens egenskaper i åpne farvann.

Kontaktperson

Båt

Forskerne har gjennom mange år utviklet programmet VARUNA for simulering av livbåtstup, og VeSim for simulering av fartøyets framdrift, manøvrering og bevegelser i bølger, vind og strøm. I 2014 ble disse to programmene koblet sammen og fikk navnet VARUNA-VeSim. Sjøsetting av en livbåt i fritt fall fra en sliske (sklibane) består av en rekke forskjellige faser, som stiller store krav til simuleringsverktøyet:

  • Livbåten frigjøres, sklir på slisken og begynner å rotere. Dersom den er installert på et skip, må man simulere sliskens bevegelser under sjøsettingen. Dette fordi slisken vil påvirke livbåtens utgangshastigheter og den effektive stuphøyden.
  • Båten forlater slisken og faller gjennom luften. Kraftig vind vil påvirke bevegelsene betydelig, og vindfeltet vil være sterkt påvirket av vertsinstallasjonen.
  • Båten treffer bølgene. Store krefter fra vannet vil bremse og rotere båten.
  • Båten forsvinner under vannflaten, som "lukkes" over båten. Bak/over båten dannes en luftlomme, som til slutt kollapser. Dette genererer store lokale impulskrefter.
  • Båten når sin dypeste posisjon, stiger opp og trenger gjennom vannflaten.
  • Propellen kobles inn, og båten skal manøvreres bort fra installasjonen. Store krefter fra bølger, vind og strøm vil påvirke denne fasen. Krefter fra propell og ror/dyse må simuleres nøyaktig og interaksjon med skroget må tas hensyn til.

Simulatoren VARUNA-VeSim håndterer alle disse fasene. For livbåter som er installert på skip/flytere brukes f.eks. SIMO for å simulere flyterens bevegelser. En viktig egenskap ved VARUNA-VeSim er at programmet regner raskt. Kommersielle CFD-programmer kan gjøre lignende simuleringer, men tidsforbruket vil være flere tusen ganger større. For å ta hensyn til skiftende vind- og bølgeforhold må tusenvis av simuleringer utføres, og da er ikke CFD et realistisk alternativ.

SINTEF jobber kontinuerlig med videreutvikling av VARUNA-VeSim. Validering av fasene fra båten forsvinner under vannflaten til den er tilbake på overflaten vil ha høy prioritet i 2015.

Nøkkeltall

Prosjektstart

2014