Til hovedinnhold
Norsk English

Nye oljekilder til fiskefôr - MIRA

Tilgangen på omega3 kilder i fiskefôr er en begrensende faktor for vekst i oppdrett. Nå ønsker forskere fra SINTEF og NTNU å bruke bakterier som en produksjonsmaskin for de gunstige fettsyrene.

Produksjon av mikroalgen Rhodomonas baltica i fotobioreaktor ved bruk av rødt/blått LED-lys for å øke fotosyntese-effektiviteten og oppnå mer biomasse per volum kultur. Foto: M. Chauton

Både mikroalger og bakterier har høyt proteininnhold, og kan dyrkes på en bærekraftig måte. I MIRA prosjektet ønsker forskerne å kombinere algenes sammensetning med bakterienes effektivitet. Mikroalger har en gunstig sammensetning av fettsyrer, men er utfordrende å dyrke frem i store volum. Bakteriene mangler de gunstige fettsyrene EPA og DHA, men til gjengjeld kan bakterier masseproduseres.

Målet er å introdusere de metabolske egenskapene for EPA/DHA-syntese fra algene inn i bakterien Rhodococcus opacus, ved hjelp av bioteknologiske verktøy. Dersom bakteriene kan produsere EPA/DHA, kan disse oljene ekstraheres og brukes i fôr. Forskerne ønsker også å se på hvordan produksjonen av mikroalger kan effektiviseres ved å få algene til å utnytte lysenergien mer effektivt.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.09.2014 - 01.09.2018

Finansiering

Norges Forskningsråd

Partnere

NTNU
SINTEF Industri
SINTEF Ocean

Utforsk fagområdene