Til hovedinnhold
Norsk English

Ny havmerd: Lakseoppdrett til havs

Oppdrettsselskapet SalMar på Frøya har gjennom utviklingsselskapet Ocean Farming foreslått ny design for havmerd for oppdrett av laks på værutsatte lokasjoner.

Modell av oppdrettsmerd

Til nå har vanlig merd-design bestått av ­fleksible flyteringer i sjøoverflaten med not under. Disse merdene følger bølgenes bevegelser og nøtene endrer fasongen i strøm. Dette har vært årsak til slitasje i merden med fare for rømning av fisk. Produksjonsvolumet er også utsatt. Utviklingen fra de konvensjonelle fleksible merdene i beskyttede farvann er bragt et stort skritt videre med det nye havmerd-designet.

Havmerden representerer et stykke pionerarbeid innen havbruks­næringen. Den har et volum som er åtte ganger større enn en konvensjonell merd, og er konstruert i stål som en nedsenkbar, sirkulærformet rigg med diameter 110 meter. Utformingen er basert på erfaringer fra offshoreindustrien. Nettet utgjøres av et gjerdelignende gitter og er strukket over hele konstruksjonens volum opp til 50 meter høyde. Flyteelementene er plassert helt nederst under seks vertikale hovedsøyler som bærer hele konstruksjonen. Havmerden forankres i havbunnen med åtte forankringsliner, tilsvarende på en oljeplattform. Vannlinjearealet er lite, og havmerden er derfor lite påvirket av bølger.

MARINTEK har gjennomført modellforsøk av havmerden i Havlaboratoriet på Tyholt. Merden ble testet i realistiske sjøtilstander med bølge-, strøm- og vindforhold som for Frohavet. Modellforsøkene viste at konstruksjonen oppførte seg meget godt i grov sjø med signifikante bølgehøyder på 5 meter, en sjøtilstand der maksimal bølgehøyde er nesten 10 meter.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2014 - 2015