Til hovedinnhold
Norsk English

NanoEFEct – Nanoparticle-Enhanced molecular Fluorescence-Endoscopy for detection of early-stage colorectal adenocarcinomas

Hovedmålet med dette prosjektet er å utvikle en metode for tidlig diagnose for kolorektal kreft basert på endoskopi med fluorescens-optisk avbildning og som kan brukes i rutineundersøkelser. Tidlig diagnose vil bidra til høyere overlevelsesrate for slike pasienter.

http://en.wikipedia.org/wiki/Colorectal_cancer#/media/File:Blausen_0246_ColorectalCancer.png
Eksempel på plassering og utseende til to kolorektale tumorer. Foto wikipedia

Kolorektal kreft har lav overlevelsesrate. Over halvparten dør av sykdommen i løpet av fem år etter å ha fått diagnose. Sykdommen diagnostiseres i dag ved hjelp av koloskopi, hvor en fiberoptisk slange føres inn i tarmen og overfører bilder av kroppens indre. En stor andel små kreftsvulster blir dessverre ikke oppdaget ved hjelp av denne metoden.
Hovedmålet med prosjektet er å utvikle en metode for tidlig diagnose av kolorektal kreft, basert på endoskopi med fluorescens-optisk avbildning. Den nye teknikken skal egne seg for rutineundersøkelser. Tidlig diagnose vil bidra til høyere overlevelsesrate for slike pasienter. På et tidlig tidspunkt er kreftsvulsten liten og vanskelig å oppdage, derfor har dette prosjektet som mål å forbedre deteksjonsmetoden ved å spesifikt markere kreftceller med sterkt fluorescerende fargestoffer. Dette kan oppnås ved å kapsle inn fluorescerende fargestoffer i nanopartikler som på overflaten er dekorert med proteiner (målsøkende ligander) som målrettet finner og fester seg til kreftceller. SINTEFs bidrag er utviklingen og optimaliseringen av nedbrytbare nanopartikler fylt med fluorescerende markører og dekorert med målsøkende ligander for binding til kreftceller. Høy fluorescens og høy treffsikkerhet for kreftceller er viktige egenskaper som disse nanopartiklene skal ha. Partiklene blir så testet av den tyske partneren i endoskopiske undersøkelser i mus.

NanoEFEct er et transnasjonalt europeisk prosjekt med partnere fra Østerrike, Tyskland, Norge og Portugal. Professor Paul Debbage fra Universitetet i Innsbruck er koordinator.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.04.2014 - 31.03.2017