Til hovedinnhold
Norsk English

Kartlegging av behov for kompetanse og arbeidskraft i sjømatnæringen

På vegne av Sett Sjøbein og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond har SINTEF Fiskeri og havbruk kartlagt kompetanse- og arbeidskraftbehovet i norsk sjømatnæring i dag og fram mot 2020. Prosjektet ble gjennomført i første halvdel av 2014.

Dagens sjømatnæring og kystsamfunn og de tilhørende sysselsettingssystemene er i endring. Framtidens sjømatnæring og fiskerisamfunn vil se annerledes ut, og vitenskapsakademiene DKNVS og NTVA peker i rapporten "Verdiskaping basert på produktive hav 2050" på sjømatnæringens store potensial. Likevel understreker de også at de vil kreve store investeringer i kunnskap og kompetanseutvikling for å realisere potensialet.

Dette prosjektet vil være med på å avdekke behovet for arbeidskraft og kompetanse i norsk sjømatnæring fram mot 2020 og har som mål å avdekke eventuelle gap mellom behov og tilbud. Både innenfor tilgjengelig arbeidskraft og kompetanse, da med spesielt fokus på marine utdanninger i Norge.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

15.01.2014 - 30.05.2014