Til hovedinnhold
Norsk English

Kan kunstige rev reparere havbunnen?

Kunstige rev er menneskeskapte konstruksjoner som settes ut på havbunn som er skadet slik at et nytt økosystem kan etablere seg.

Kirkehamn, Flekkefjord

Det er i dag en stadig økende interesse for å ta i bruk våre nære kystområder ikke bare til rekreasjon eller kommersielt fiskeri, men også som en kilde til industriell produksjon av mat (fiskeoppdrett) eller fornybar energi (for eksempel bølge- og vindkraft).

Eksempelvis vil utbygging av vindmølleparker kunne påvirke havbunnen, i tillegg til at et større område får restriksjoner på ferdsel og bruk av fiskeredskaper. Utplassering av kunstige rev i forbindelse med utbygging av vindmølleparker kan bidra til å redusere påvirkningen på bunndyr og fisk.

I dette prosjektet skal et nytt konsept for kunstige rev produsert av PE Reefs, testes ut både med hensyn på teknisk og biologisk ytelse. SINTEF Fiskeri og havbruk bidrar med biologisk kompetanse og skal undersøke om produktet bidrar til å øke det biologiske mangfoldet og om det egner seg som skadebegrensende tiltak.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2014 - 31.12.2014

Prosjektansvarlig

Thomas Netland, PE Reefs AS

Finansiering

Regionalt Forskningsråd Agder