Til hovedinnhold
Norsk English

Innovasjon og kompetanse i sjømatnæringen

På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet har vi analysert rammevilkår og virkemidler som påvirker innovasjonsprosesser og innovasjonsevnen i sjømatindustrien.

En vurdering av i hvilken grad den norske sjømatindustrien eller deler av denne kan skape innovasjonsbaserte konkurransefortrinn i forhold til konkurrenter internasjonalt inngår i arbeidet. Vår rapport vil være en del av det faglige grunnlaget til utvalget som utarbeider en Norsk Offentlig Utredning om sjømatindustriens rammevilkår.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.03.2014 - 30.09.2014