Til hovedinnhold

Innovasjon og kompetanse i sjømatnæringen

Innovasjon og kompetanse i sjømatnæringen

På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet har vi analysert rammevilkår og virkemidler som påvirker innovasjonsprosesser og innovasjonsevnen i sjømatindustrien.

En vurdering av i hvilken grad den norske sjømatindustrien eller deler av denne kan skape innovasjonsbaserte konkurransefortrinn i forhold til konkurrenter internasjonalt inngår i arbeidet. Vår rapport vil være en del av det faglige grunnlaget til utvalget som utarbeider en Norsk Offentlig Utredning om sjømatindustriens rammevilkår.

Publisert tirsdag 22. april 2014
Spesialrådgiver
913 16 122

Prosjektvarighet

01.03.2014 - 30.09.2014