Til hovedinnhold
Norsk English

Godsfergen – nytt konsept for sjøtransport

Godsfergen er et forskningsprosjekt støttet av Forskningsrådets MAROFF-­program, som tar sikte på å utvikle et integrert konsept for godstransport langs kysten av Norge og mellom Norge og de nærmeste nabolandene.

MAROFF støtter forskning og kunnskapsutvikling som skal bidra til innovasjon og miljøvennlig verdiskaping i de maritime næringer i Norge.

Målsetningen med prosjektet Godsfergen er å gi transportbrukere et bedre transport- og logistikktilbud ved å utvikle nye skipskonsepter, nye metoder for å laste og losse skipet, nye trafikkmønster og nye IT-løsninger. Skipet vil bli ­optimalisert for planlagt trafikkmønster og for mest mulig automatisert lasthåndtering. Ved å tilby høy regularitet og enkelt grensesnitt mot land­transport vil konseptet fjerne mange av de utfordringene som tradisjonelt har ­hindret gods fra å bli overført fra vei til sjø, spesielt på strekninger på opptil 500 kilometer.

I tillegg til å tilby et kostnadseffektivt og mer miljøvennlig alternativ til biltransport vil Godsfergen også redusere samfunnets kostnader til infrastruktur i form av vedlikehold og utvidelse av veinettet.

SINTEFs rolle i prosjektet er i hovedsak innenfor logistikkanalyser og på utformingen av skipskonseptet, inkludert skrog, lasteevne og energisystemer. I tillegg deltar teknologipartnere (RRM, Fjellstrand, TTS, Seaway Innovation og Greendoor Logistics), norske havner, speditører og vareeiere, Norlines, DNV GL og SPCN.

Nettside:

Nøkkeltall

Prosjektstart

11.01.2014