Til hovedinnhold
Norsk English

Fremtidens ubemannede skip (MUNIN)

Autonome farkoster og ubemannede skip vil trolig være en viktig faktor i utviklingen av en konkurransedyktig europeisk maritim sektor i fremtiden.

Unmanned ship

EU-prosjektet MUNIN (Maritime Unmanned Navigation through Intelligence in Networks) inngår i European Waterborne Technology Plattform, og bidrar til realisering av visjonen om autonome og ubemannede farkoster gjennom utvikling og verifikasjon av et konsept for ubemannede skip.

I prosjektet undersøkes blant annet behovene for nye sensorsystemer, bedre teknisk tilgjengelighet, lovverk, miljømessige konsekvenser, kommunikasjon og støttefunksjoner i land.
I MUNIN undersøker industri og forskningsmiljøer mulighetene for å realisere et fullstendig ubemannet skip ved å se på behovene for nye sensorsystemer, bedre teknisk tilgjengelighet, lovverk, miljøvennlighet, ­kommunikasjon og støttefunksjoner i land. Konklusjonene etter halvgått løp er at det så langt ikke er identifiserte fundamentale hindringer for ­ubemannede skip, men at det er behov for omfattende forsknings- og utviklingsarbeid. SINTEF har helt siden starten vært aktivt involvert i MUNIN, og har blant annet ansvar for teknisk koordinering av prosjektet.

SINTEFs hovedfokus er i første rekke vedlikeholdsstrategi og kommunikasjons­systemer. Vi undersøker blant annet om nye vedlikeholds­strategier basert på bedre tekniske og ytelsesindekser kan gjøre det mulig å drifte tekniske systemer i opptil tre – fire uker uten tilsyn og vedlikehold. Pålitelig satellittkommunikasjon er nødvendig for at støttefunksjoner i land kan assistere i tilfeller der automasjonssystemene ombord ikke strekker til for å løse operasjonelle problemer. Kommunikasjonen må samtidig begrenses slik at ikke kostnadene blir for store. Sikkerhet mot fiendtlig blokkering eller inntrenging i kommunikasjonskanalene er også et kritisk element.

Blant de internasjonale partnerne fra industri og forskning i MUNIN-prosjekt­­et, er Fraunhofer Center for Maritime Logistics and Services,
Hochschule Wismar, MarineSoft, Marorka, University College Cork, Chalmers Tekniske Högskola i Göteborg, samt Trondheimsbaserte Aptomar og SINTEF.

www.unmanned-ship.org

Nøkkeltall

Prosjektstart

11.03.2014