Til hovedinnhold
Norsk English

Fangstkontroll i snurrevadfiske

Krav til bedre kvalitet på fisk fanget med blant annet garn, samt høye kostnader ved linefiske kan i økende grad føre til en omlegging fra disse redskapene til snurrevad.

Redskapen brukes i første rekke til fangst av torsk, hyse og sei, men også til fangst av flatfisk. I takt med at flere har tatt redskapet i bruk, har snurrevad gått gjennom en utvikling med forbedret og mer stabil fangstevne, og fremstår i dag som et meget effektivt redskap. Med god tilgang på torsk og hyse de senere år, har redskapet ofte gitt langt større fangst enn det fartøyet har hatt kapasitet til å produsere unna på en fornuftig måte. Det er ikke sjelden at en hører at store snurrevadfangster gir dårlig kvalitet, spesielt under hysefisket. I tillegg kan store fangster være et sikkerhetsproblem for mindre kystfartøy under dårlig vær og tilfeller med synkesekker.

 

Prosjektets hovedmål er å utvikle metoder og utstyr for å oppnå bedre kontroll av fangstmengde, og dermed forbedret kvalitet på råstoff under fiske med snurrevad.

Nøkkeltall

Prosjektet finansieres av den Regionale forskningsfond Region Nord-Norge (2014-2016) og gjennomføres i samarbeid mellom rederiet Turnsten AS som eier snurrevad fartøyet "Fortuna", SINTEF Fiskeri og havbruk, NOFI AS og Universitetet i Tromsø.

Prosjektvarighet

01.01.2014 - 31.12.2015