Til hovedinnhold
Norsk English

VRI Kompetansemegling Innlandet

SINTEF-forskere har rollen som kompetansemeglere gjennom VRI-programmet i Norges forskningsråd. Kompetansemegling er en aktivitet der forskningsmiljø bistår bedrifter og offentlige virksomheter med å finne fram til rett FoU-kompetanse for utviklings-prosjekt. Meglingen kan skje gjennom aktivt oppsøkende virksomhet eller ved at bedrifter henvender seg til VRI.

Automatiserte og robotiserte prosesser er avgjørende for lønnsom produksjon i Norge. Foto: Granit Kleber AS
Automatiserte og robotiserte prosesser er avgjørende for lønnsom produksjon i Norge. Foto: Granit Kleber AS

Målet

Kompetansemegling skal fremme økt forskning og utvikling hos bedrifter, enkeltvis og i nettverk, som har potensiale for å drive/delta i forskningsbaserte innovasjonsprosesser og kan ha betydelig nytte av tettere samarbeid med FoU-miljøer. Både produserende og tjenesteytende næringer kan omfattes.

Kompetansemegling skal også styrke forskningsinstitusjonenes rolle som samarbeidspartner for næringslivet og det er viktig at ordningen er forankret i ledelsen ved FoU-institusjonene som deltar. Samspill regionalt er viktig for et levedyktig innovativt næringsmiljø, og for å sikre regionale konkurransefortrinn. Samtidig er det viktig å sikre tilgang til nye ideer og utvikling og flyt av ny kunnskap både mellom regionene og også nasjonalt og internasjonalt.

Gjennomføring

Kompetansemegleren kommer fra et FoU-miljø og har både god bedriftskompetanse og kjennskap til ulike forskningsmiljøers kompetanse. Sammen med bedriften identifiseres utfordringer hvor ekstern FoU-kompetanse med fordel kan bistå bedriften. Megleren finner rett FoU-kompetanse, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt.

Megleren legger grunnen for et tillitsforhold mellom bedriftene og FoU-miljøene og skal i tillegg til å finne en egnet forsker til en bedrift også formidle ”forskningslivet” til bedriftene. Megleren kan følge opp bedriftene videre fra et forprosjekt til mer varig innovasjonsarbeid og et mer omfattende samarbeid med FoU-miljø, for eksempel gjennom andre programmer.

Midler

VRI-midler kan brukes til frikjøp av (deler av) stillingen til ansatte ved forskningsinstitusjoner slik at denne tiden kan benyttes til kompetansemeglingsaktivitet.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2013 - 31.12.2013

FAKTA OM PROSJEKTET

Les mer
Les mer om VRI-programmet