Til hovedinnhold
Norsk English

Verdiskaping og sysselsetting

SINTEF har siden 2003 gjennomført årlige nasjonale analyser av fiskeri- og havbruksnæringens økonomiske og sysselsettingsmessige betydning. Nå jobbes det med en nasjonal verdiskapingsanalyse  og en regional analyse for sjømatnæringen for årene 2011 og 2012.  

Foto: TYD
Fiske på tråleren Christina E Foto: TYD

Analysene vil dokumenterer virksomhetsomfang og virkningene i bred forstand når det gjelder økonomiske effekter, primært målt i verdiskaping (bidrag til BNP), sysselsetting og produksjonsverdi og vil dra sammenhenger fra 2004 til 2012.

Prosjekter som gjennomføres i 2013/2014:

1. Nasjonal betydning av fiskeri- og havbruksnæringen- en verdiskapingsanalyse med tall fra 2011 og 2012. (Finansieres av FHF)

2. Regional betydning av fiskeri- og havbruksnæringen – tall for 2011 og 2012. (Finansieres av NFD)

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

30.11.2013 - 30.04.2014