Til hovedinnhold
Norsk English

Luseteller

Storvik Aqua utvikler sammen med SINTEF Fiskeri og havbruk, Marine Harvest og Lerøy Hydrotech et konsept for automatisk telling av mobile og fastsittende stadier av lakselus.

Laks holdt i SINTEFs laboratorium i forbindelse med Luseteller-prosjektet

For å overvåke mengden lus i oppdrettsanlegg og avgjøre når det må settes inn tiltak gjøres det regelmessige tellinger av lus i alle laksemerder. I dette prosjektet ønsker vi å utvikle en automatisk måler for mengden lus som gir bedre og raskere målinger med mindre manuelt arbeid for oppdretterne. Målingen vil være basert på maskinsyn, og vi tenker oss en enhet som kan plasseres i en merd og fortløpende samle data om mengden lus på fisken som passerer.

Prosjektet vil gå over to år. I den innledende fasen vil vi gjøre laboratoriestudier for å teste ut ulike teknologier for automatisk telling av lus.

Basert på resultatene fra de innledende forsøkene vil vi velge teknologi for telleren, som deretter testes både i laboratoriet og i fullskala hos Marine Harvest og Lerøy.

Hovedmål for prosjektet er å utvikle et målekonsept for automatisk identifikasjon og telling av små (fastsittende) og store (bevegelige og kjønnsmodne) stadier av lakselus på fisk i oppdrettsanlegg. Dette vil gi oppdrettere større kontroll, og gi mulighet til mer presise og målrettede tiltak mot lus.

Laks med lus. . Vi kan se to lus innenfor sirkelen på gjellelokket, og en lus innenfor sirkelen ved brystfinnen. Foto: SINTEF

Bilde: Laks med lus. . Vi kan se to lus innenfor sirkelen på gjellelokket, og en lus innenfor sirkelen ved brystfinnen. Foto: SINTEF

Om Storvik Aqua

Storvik Aqua er en ledende leverandør av bærekraftige løsninger og produkter til oppdrettsnæringen i Norge og globalt med datterselskaper i Chile og Skottland. Selskapet leverer utstyr og løsninger både til landbaserte anlegg og sjøanlegg. Produktspekteret er bredt, med hovedvekt på fôringsteknologi, biomassemåling, miljøovervåking og oksygentilsettingssystemer.

For mer info om produkter og løsninger: www.storvikaqua.no

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.03.2013 - 01.03.2015

Kontaktperson Storvik Aqua

Knut Måløy ()

Finansering

Prosjektet er støttet av Regionalt Forskningsfond Midt-Norge.­