Til hovedinnhold

Konsernsatsning innen marin bio-økonomi

Konsernsatsning innen marin bio-økonomi

SINTEF finansierer nå konsernsatsningen "Bio-based products from sustainable resources", som er et tverrfaglig prosjekt der tre spesialiserte SINTEF-institutter samarbeider langs en marin, bio-økonomisk verdikjede basert på fornybar marin biomasse.

I prosjektet skal det jobbes med å utvikle metodikk for dyrking av tare og utvinning av produkter fra dette råstoffet. Det fokuseres på biodrivstoff og plattformkjemikalier. Dyrking av tare til ulike produkter er en helt ny verdikjede i Norge.

De tre instituttene som deltar er:

SINTEF Fiskeri og havbruk AS     Dyrking av tare

SINTEF Materialer og kjemi          Forbehandling og biokjemisk konvertering til energi og
                                                            kjemikalier

SINTEF Energi                                Hydrotermisk konvertering til energi

Publisert torsdag 8. august 2013
Seniorrådgiver
926 60 160

Prosjektvarighet

01.06.2013 - 31.12.2018

Kontaktpersoner

Bernd Wittgens SINTEF Materialer og kjemi (koordinator)

Ansattinfo mangler SINTEF Fiskeri og havbruk

Berta Matas Güell SINTEF Energi