Til hovedinnhold
Norsk English

Konsernsatsning innen marin bio-økonomi

SINTEF finansierer nå konsernsatsningen "Bio-based products from sustainable resources", som er et tverrfaglig prosjekt der tre spesialiserte SINTEF-institutter samarbeider langs en marin, bio-økonomisk verdikjede basert på fornybar marin biomasse.

Kontaktperson

I prosjektet skal det jobbes med å utvikle metodikk for dyrking av tare og utvinning av produkter fra dette råstoffet. Det fokuseres på biodrivstoff og plattformkjemikalier. Dyrking av tare til ulike produkter er en helt ny verdikjede i Norge.

De tre instituttene som deltar er:

SINTEF Fiskeri og havbruk AS     Dyrking av tare

SINTEF Materialer og kjemi          Forbehandling og biokjemisk konvertering til energi og
                                                            kjemikalier

SINTEF Energi                                Hydrotermisk konvertering til energi

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.06.2013 - 31.12.2018

Kontaktpersoner

Bernd Wittgens SINTEF Materialer og kjemi (koordinator)

Ansattinfo mangler SINTEF Fiskeri og havbruk

Berta Matas Güell SINTEF Energi