Til hovedinnhold
Norsk English

Hoppekreps – Fremtidens levendefôr for marin fiskeyngel

Som erstatning for tradisjonelt levendefôr i marin yngeloppdrett vil hoppekreps føre til bedre vekst, lavere dødelighet, høyere stresstoleranse, mindre deformiteter og bedre pigmentering hos marine fiskelarver.

Kontaktperson

Hoppekreps. Foto: Tora Bardal, NTNU

Hoppekreps er det naturlige byttedyret for mange marine fiskelarver. De små krepsdyrene har naturlig en høy næringsverdi med tanke på essensielle flerumettede fettsyrer, proteiner, mineraler og vitaminer. Som erstatning for tradisjonelt levendefôr i marin yngeloppdrett vil hoppekreps føre til bedre vekst, lavere dødelighet, høyere stresstoleranse, mindre deformiteter og bedre pigmentering hos larvene.

SINTEF har 15 års erfaring med intensiv produksjon av egg fra arten Acartia tonsa. Vi arbeider fortløpende med utfordringer relatert til optimalisering og effektivisering av eggproduksjon, samt prosedyrer for vasking, desinfisering og lagring av egg.

Erstatning for tradisjonelle levendefôr-organismer
I dag er startfôringsperioden den store flaskehalsen innen marin fiskeoppdrett. Tradisjonelt sett har hjuldyr (Brachionus sp.) og saltkreps (Artemia sp.) blitt brukt som levendefôr for marine fiskelarver, til tross for deres suboptimale næringsinnhold som forutsetter at de må anrikes med marine oljer før bruk. Hoppekreps inneholder naturlig de viktige næringsstoffene som marine fiskelarver trenger for normal vekst og utvikling. De fordøyes lett i fiskelarvenes rudimentære fordøyelsessystem, og de har en bevegelsadferd som stimulerer larvene til å spise. Intensiv produksjon av hoppekreps-egg har vært forsøkt i mange år uten de store resultatene på grunn av lav produksjonskapasitet og en lite kostnadseffektiv produksjon.

Hoppekrepsegg – et overlegent produkt
Intensivt produserte Acartia tonsa egg kan lagres kjølig i opptil et år før bruk. Ved behov legges eggene i sjøvann hvor de klekker i løpet av 24 timer. De nyklekte naupliene kan fôres ut direkte til fiskelarver, eller fôres opp på mikroalger noen dager om man ønsker større individer. Denne arten har 12 utviklingsstadier som strekker seg fra 0,1 til 1,3 millimeter og kan dermed tilpasses størrelsen på fiskens munnåpning. Dyrenes optimale næringskvalitet åpner for produksjon av nye krevende marine arter innen både akvarie- og akvakultur-industrien.

Ny industri
Bruk av hoppekreps har tidligere vært begrenset til en uforutsigbar, sesongbetinget villfangst fordi det er vanskelig å produsere store nok volum intensivt. Gjennom forskning og utvikling av ny produksjonsteknologi kan intensiv produksjon av hoppekreps-egg bli en ny og profitabel industri.

Nøkkeltall

Prosjektstart

01.01.2013

Referanser

Oppgaver og artikler