Til hovedinnhold
Norsk English

FoU-løft for Helgeland

Med utgangspunkt i industristrukturen har Helgeland-regionen et stort behov for teknisk-naturvitenskapelig forskningskompetanse. SINTEF vil gjennom samspill med bedriftene og de øvrige kunnskapsmiljøene bidra til å gjøre en betydelig forskjell innenfor de fleste relevante næringsområdene. Resultatet vil bli forbedring av eksisterende produkter, prosesser og tjenester, samt utvikling av nye, som skal styrke regionens konkurransekraft.

Kontaktperson

SINTEF har utviklet forskningsbasert kunnskap og modeller for kunnskapsoverføring til næringsklynger og til regioner fra nasjonale forskningsmiljø. Dette vil komme til anvendelse i prosjektet, og etter hvert i en eventuell permanent etablering.

Partnerne i prosjektet skal sammen, og i tett dialog med næringslivet, utvikle en effektiv modell for samarbeid om næringsrettet forskning på Helgeland. Det er et stort potensiale for mer forskningsdrevet innovasjon på Helgeland. Etablering av et forskningsinstitutt/-miljø i Campus Helgeland med kompetanse som er relevant for regionens næringsliv, vil bidra til å styrke bedriftenes utvikling og konkurransekraft. I prosjektperioden vil SINTEF, i samarbeid med de øvrige partnerne, utvikle en effektiv modell for oppdragsforskning, integrert med modeller for kompetanse- og kunnskapsoverføring. Prosjektets målsetning er å bidra til etablering av et robust og næringsrelevant forskningsmiljø, med sterke koblinger til ledende nasjonale og internasjonale forsknings og innovasjonsmiljø, i en region som tradisjonelt har vært preget av et lavt FoU-nivå. Forskningsaktiviteten vil styrke eksisterende næringsliv, samt stimulere til nyetableringer gjennom å bidra med kunnskap som er relevant for regionen.

Aktiviteter 

 • Arbeidspakke 1 – Organisering, identifisere og prioritere fagområder
  Utvikle samarbeid om næringsrettet forskning mellom partnerne i prosjektet
  Resultat: Etablering av felles forankrede veikart for fremtidig satsing på FoU og Innovasjon
 • Arbeidspakke 2 – Kompetansemegling og entreprenørskap
  Utvikle kompetansemeglerfunksjonen på Helgeland
  Resultat: Styrket kompetansemeglingsfunksjon på Helgeland gjennom økt kunnskap om SINTEFs kompetanseområder og aktiviteter, og tilgang til relevante fagmiljø/ kontaktpersoner. Dette vil gi økt kompetanse på Helgeland og bidra til at flere bedrifter kan bli i stand til å få bistand og vurderinger av innovasjonspotensialet til nye prosesser, produkter og tjenester. Økt kompetanse vil styrke muligheten til å få til gode innovasjonsprosesser i regionens næringsliv.
 • Arbeidspakke 3 – Posisjonering
  Identifisering av forskningsprogram som er relevant for regionens næringsliv.
  Resultat: Etablering av prosjekter/prosjektkonsortier med betydelig finansiering fra regionale, nasjonale og internasjonale (hovedvekt på EU) virkemidler.
 • Arbeidspakke 4 – Videreføring
  Utvikle modeller/organisering for permanent etablering av SINTEF i Campus Helgeland
  Resultat: Forretningsmodell for en permanent SINTEF-etablering ved utviklingsmiljøet i Campus Helgeland.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

19.12.2013 - 31.12.2015