Til hovedinnhold
Norsk English

eFarled - Elektronisk farled 2020

eFarled har som idè å etablere teknologiske løsninger for en interaktiv farled som en integrert del av eNav konseptet som utvikles internasjonalt av IMO (International Maritime Organization). Dette innebærer utvikling, tilpassing og integrasjon av teknologi, systemer og tjenester for elektronisk oppmerking, informasjonsinnhenting og datadistribusjon i farleder.

Prosjektet skal utvikle tekniske løsninger som tilgjengeliggjør elektroniske data i farledene som passer inn i eksisterende infrastruktur for brosystemer og trafikksentraler. Farledsinformasjonen skal distribueres i sann tid. Slik informasjon kan omfatte ruting, farer, værforhold, annen trafikk og operasjoner i farleden.

Prosjektet finansieres av Forskningsrådet sammen med prosjektets deltakere Kongsberg Seatex, Fugro Oceanor og SEMEKOR. Prosjekteier er Kongsberg Seatex og SINTEF Fiskeri og havbruk er prosjektleder og står også for FoU delen av prosjektet. Kystverket deltar i prosjektet som samarbeidspartner.

Prosjektets hovedmål er å utvikle og demonstrere teknologi og system for elektronisk oppmerking og innhenting og formidling av informasjon i farleder. 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2013 - 31.12.2015