Til hovedinnhold
Norsk English

Bærekraftig gruvedrift

Prosjektet skal etablere et næringsforum for å styrke samarbeidet mellom myndighet, forskning og næring med utgangspunkt i konkrete mineralrettigheter i Troms. Videre skal prosjektet støtte og opprette en ph.d. ved UiT/IG med fokus på avgangsdeponi fra sulfidgruver.  

Elektormagnetiske målinger på Vannøya i Troms. Kart: NGU

Målet er å styrke arbeidet med oppstrøms mineralkompetanse; både letefasen, den helhetlige miljøforståelsen og samarbeidet mellom relevante aktører. Nasjonale verdipotensialer er allerede beskrevet og geofysisk kartlegging av utvalgte områder pågår (MINN), så nå bidrar prosjektet med å sikre at de mest interessante områdene blir videre undersøkt fram mot mulig gruvedrift.

Partnere i prosjektet er Store Norske Gull, som har flere bergrettigheter både i Troms og Finnmark, og Nussir som er i sluttfasen for mulig oppstart av gruvedrift på kobberforekomsten i Kvalsund i Finnmark.

Bærekraftig gruvedrift er delfinansiert av RDA i Troms fylkeskommune.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.03.2013 - 01.03.2016

Samarbeidpartnere:


Store Norske Gull
Nussir

Utforsk fagområdene