Til hovedinnhold
Norsk English

Utvikling av fangstbegrensende innretninger for trål

Store fangster utgjør et viktig problem for fiskere så vel som for kontroll- og forvaltningsorganisasjoner.

Sideåpning i trålsekk

Store fangster innebærer blant annet problemer som:

  •  dårlig seleksjon av redskapet
  • lavere kvalitet på bearbeidet fisk
  • HMS-problemer for mannskapet

Dårlig selektivitet og lav fiskekvalitet er problemer som ofte fører til økt utkast og dumping av fisk. Dette prosjektet har som mål å utvikle utstyr for fangstkontroll som vil bidra til å minimere de utfordringer og problemer knyttet til store fangster.

Prosjektet går over tre år (januar 2012 -. Des 2014). Forskerteamet vil i hovedsak være tilknyttet SINTEF Fiskeri og havbruk (SFH), det norske teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Universitetet i Tromsø (UiT), Universitetet i Massachussetts, og det norske Fiskeridirektoratet (FDir).

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

02.01.2012 - 31.12.2014