Til hovedinnhold
Norsk English

SustainFarmEx – Towards Sustainable Fish Farming at Exposed Marine Sites

Norske oppdrettsselskap ser på mulighetene for å ta i bruk mer eksponerte lokaliteter, og det er behov for mer kunnskap om utfordringer som må løses for å sikre bærekraftig og økonomisk lønnsom produksjon. Viktige elementer er anleggsintegritet, sikkerhet (HMS) og mulighet for effektiv drift.

Prosjektet har hatt som mål å utvikle kunnskap som muliggjør sikker, pålitelig og lønnsom produksjon og operasjon på eksponerte oppdrettsanlegg. Krevende vind-, bølge- og strømforhold medfører behov for teknologiutvikling på flere områder for at nye deler av kysten skal kunne tas i bruk. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og industripartnere (Kompetanseprosjekt for næringslivet).

Resultater fra delprosjekter:

Sikre operasjoner og HMS

Sikre konstruksjoner i oppdrettsanlegg

Fjernovervåking og fjernstyring

Lasting av fisk til båt og lossing fra båt til flåte 

Det er gjennomført omfattende numeriske simuleringer, modellforsøk og feltstudier i delprosjektene.

Nøkkeltall

Prosjektstart

01.01.2012