Til hovedinnhold
Norsk English

Numerisk simulering av komplekse marine systemer

Kunnskap om slanke og fleksible marine konstruksjoner og systemer er viktig for både fiskeri- og havbruksnæringen. I forskningsprosjektet NumSim har vi utviklet avanserte beregningsmodeller for å frambringe ny kunnskap om slike systemer.

Forskningsprosjektet Numsim ("Numerical simulation of complex systems") har fokusert på å utvikle numeriske simuleringsmodeller for å studere sammensatte marine systemer og operasjoner hvor fleksible konstruksjoner er en viktig faktor. Hovedfokus har vært på systemer som er relevant for fiskeri og havbruksnæringen, f.eks. fleksible oppdrettsmerder, fiskebåt som opererer en trål og lignende. Motivasjonen for dette har vært å hjelpe aktører innen fiskeri- og havbruksnæringene å levere bedre tjenester knyttet til analyse av slike systemer med forbedrede modeller og programvare, som igjen kan bidra til sikrere og mer pålitelige konstruksjoner og systemer.

Andre applikasjoner som er studert i prosjektet er skip som opererer oljelenser. Når prosjektet ble etablert var numeriske modeller for å analysere slike sammensatte fleksible systemer enten ikke-eksisterende eller ikke tilfredsstillende i forhold til behov. En stor del av aktiviteten i prosjektet har derfor vært å utvikle eller forbedre slike modeller for relevante generiske komponenter av aktuelle systemer. Alle simuleringsmodeller i prosjektet har blitt implementert i programvaren FhSim, som er et simuleringsrammeverk utviklet ved SINTEF Fiskeri og havbruk AS (SFH).

Forskningsprosjektet har vært finansiert av Forskningsrådet gjennom MAROFF-programmet (199574/I40), Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), Multiconsult AS og Noomas Sertifisering AS.

Nøkkeltall

Prosjektstart

01.01.2012