Til hovedinnhold
Norsk English

Modellforsøk med dukbasert avlusing

For å utvikle kunnskap om hvordan en ved design av duk og utsettstrategier kan etterstrebe et mer forutsigbart volum, ble det i juni 2014 gjennomført et industrirettet FoU-arbeid, ledet av SINTEF Fiskeri og havbruk og finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (901011).

Kontaktperson

Hovedaktiviteten i dette arbeidet var modellforsøk med forskjellige typer modellavlusingsduk i SINTEF Fiskeri og havbruks flumetank i Hirtshals, Danmark.

 

Fire forskjellige duktyper, flat-, kjegle- (Kinahatt), kuleskalk- og avkortet kjegleduk (muffin) ble undersøkt ved forskjellige utsettsbetingelser og strømhastigheter i modellskala. Dukene ble skalert med Froudes modellov i en skala på 1:17, og følgende duker brukt til badebehandling, ble testet i SINTEF Fiskeri og havbruk sin Flumetank; a) flat-, b) kjegle- ("Kinahatt"), c) kuleskalkduk og d) avkortet kjegle- ("muffin").

Resultatene fra prosjektet er tilgjengelig på: http://www.fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=901011

Nøkkeltall

Prosjektstart

11.09.2012