Til hovedinnhold
Norsk English

K2 - Morgendagens Arbeidsplass

Prosjektet har en visjon om å skape konseptet Kontor2.0, fremtidens arbeidsplassløsning. I Kontor2.0 er fysiske løsninger, ny teknologi og arbeidspraksis tett integrert slik at det til sammen gir best mulig forutsetninger for verdiskaping. Slik vil prosjektet utvikle verdiskapende bygg.

Kontaktperson

Foto: Forskningsrådet

Prosjektet skal utvikle flere prototyper av Kontor2.0, og skal forfølge to, integrerte, utviklingsspor:

  1. Design, teknologiutvikling og byggutvikling for nye arbeidsplassløsninger
  2. Endringsprosessen hos sluttbruker

Prosjektet skal gjennom å integrere bygg og arkitekturutvikling, designprosess og organisasjonsutvikling utvikle ny arbeidsplassarkitektur og organisasjonsrettede tjenesteprodukter som er nødvendige for å realisere Kontor2.0. Prosjektet vil gjennom praktisk utprøving, testing og verifisering utvikle ny teknologi, produkter, tjenester og rammeverk for bedre integrering mellom det byggfaglige og brukersiden. Konsortiet består av : Fora Form AS, Totalreform AS, Modulvegger AS, SmartWorks AS, Odfjell Drilling og Sparebank 1 SR-bank.

Viktige FoU-utfordringer er knyttet til:

Økt verdiskaping i byggutvikling, herunder utvikling av

  • behovsanalyser av sluttbruker
  • samhandlingsbehov
  • samhandlingsutbytteoIntegrert produkt og tjeneste innovasjon

Forbedring av kunnskapsarbeid knyttet til endring av bygg, herunder utvikling av

  • produktivitetsmål
  • ny praksisorelasjonelle indikatorer

Kompetansemiljø ved SINTEF, AFI, NTNU, samt FoU-miljø i Danmark, England og Australia vil sammen med de øvrige partnerne utvikle nye samvirkemodeller for Kontor2.0. Dette skal gi grunnlag for å utvikle et helt nytt tjenesteområde knyttet til forbedring av kunnskapsarbeid i forbindelse med endring av bygg. Prosjektet har som ambisjon å utløse innovasjon og verdiskaping også i virksomheter utenfor konsortiet gjennom utstrakt kompetanseoverføring av resultater og erfaringer.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.09.2012 - 10.04.2016

FAKTA OM PROSJEKTET

Arkitekturpsykologi AS er prosjekteier og SINTEF Teknologi og samfunn er prosjektleder.