Til hovedinnhold
Norsk English

Idésøk9 Innlandet

IDÉSØK9 - Innlandet er et innovasjonsprosjekt som skal rette seg mot vareproduserende bedrifter i Oppland og Hedmark som ønsker å styrke sin innovasjons- og konkurranseevne.

Foto: Innovasjon Norge

Nyskapning, innovasjon og effektivisering er sentrale elementer i strategien for mange av de fremgangsrike bedriftene i dagens konkurranseutsatte næringsliv. Dette utsagnet gjelder nær sagt uansett bransje og bedriftsstørrelse. Et viktig mål for kunnskapsmiljøene og virkemiddelapparatet er derfor å bistå bedriftene i den utviklingsprosessen som er nødvendig i denne forbindelse. Med innovasjon er her ment alle nye forbedringer innen produkt- og prosessutvikling, design, teknologi, markedsarbeid og organisasjon.

Ved SINTEF Teknologi og samfunn er det utviklet metoder og verktøy for slike prosesser, og forskere og rådgivere har bistått rundt 300 bedrifter i rundt 50 nettverksprosjekter av denne type de siste 20 årene, blant annet gjennom konseptene IDÉSØK, Produktjakt, Innovasjon 2005 og Internasjonal Innovasjon. I Oppland er det siden 1990 gjennomført 8 IDÉSØK, og i Hedmark 4 etter disse konseptene. Et nytt nettverksprosjekt er nå under planlegging under navnet IDÉSØK9 – Innlandet, og skal involvere begge fylkene, slik som IDÉSØK7 og 8.

Hovedelementer i IDÉSØK-konseptet er teknologifaddere, forskere og utviklingsprosjekter. Hver bedrift som deltar blir knyttet til en ressurssterk fadder/forsker i hele perioden, og tilbudt prosjekter i samarbeid med relevante FoU-miljø og/eller kunnskapsmiljø. Prosjektene skal i hovedsak utvikle nye produkter/videreutvikle eksisterende produkter hvor metodikk og design inngår som viktige elementer, samt utvikle/videreutvikle produksjonsløsninger med tanke på effektivitet, som igjen skal føre til økonomiske besparelser og lønnsomhet i den enkelte bedrift.

Gjennom IDÉSØK bygges det opp kompetanse i bedriftene i bruk av metoder og teknikker for innovasjon. Dette vil kunne dekke områder fra idéutvikling og kreativ problemløsning til systematisert produktutvikling, design og kostnadseffektiv produksjon (LEAN). Nyhetsgraden for bedriftene vil i tillegg være tilførsel av ny kunnskap samt å ta i bruk anerkjente prinsipper på nye måter.

Med denne bakgrunn iverksettes IDÉSØK9 - Innlandet, et innovasjonsprosjekt som skal rette seg mot vareproduserende bedrifter i Oppland og Hedmark som ønsker å styrke sin innovasjons- og konkurranseevne.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.09.2012 - 31.12.2013

FAKTA OM PROSJEKTET

Les mer
Idésøk9 Innlandet Prosjektbeskrivelse