Til hovedinnhold
Norsk English

Development of a Human Dependability Model

SINTEF, NTNU Samfunnsforskning AS og ARGOTEC har i samarbeid fått et forsknings og utviklingsprosjekt fra den Europeiske romfartsorganisasjonene (ESA). Oppgaven går ut på å kartlegge status og utvikle metoder for å øke pålitelighet og robusthet av operasjoner som utføres av ESA.

Kontaktperson

Development of a Human Dependability Model
Development of a Human Dependability Model

Prosjektet heter "Development of a human dependability model at ESA - HuDeM", dvs. utvikling av metoder for menneskelig pålitelighet for ESA, der menneskelig pålitelighet ses som et samspill mellom organisatoriske rammebetingelser, teknologiske egenskaper og menneskelige faktorer.  Det har også vært en målsetting for prosjektet å vurdere metoder som kan øke robustheten ("resilience") av systemene, og å lære både av uønskede hendelser og vellykkede gjenvinninger.  

Prosjektet har bestått av følgende oppgaver:

  1. Kartlegge og evaluere erfaring fra andre domener som kan brukes innen romfart, for å utvikle gode konsepter og metoder for å øke robusthet og pålitelighet av systemene (herunder, kartlegge og analysere relevante feilhandlinger i ESA)
  2. Foreslå et sett av tilnærminger og teoretiske perspektiver for å kunne etablere anvendbare metoder
  3. Teste ut og evaluere metoder hos ESA (vurdere validitet og anvendbarhet)
  4. Foreslå kvalitative og kvantitative metoder for å identifisere og unngå feilhandlinger
  5. Informere og publisere resultatene fra prosjektet via konferanser og journalartikler

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.06.2012 - 31.12.2013