Til hovedinnhold
Norsk English

Arena Fritidsbåt

Arena Fritidsbåt er opprinnelig et 3-årig klyngeutviklingsprosjekt for norske fritidsbåtprodusenter med målsetting om å styrke bedriftenes konkurransekraft gjennom felles innovasjonsprosjekter, markeds- og kompetanseutviklingstiltak. Prosjektet er av Innovasjon Norge innvilget en forlengelse på ytterligere 2 år.

Kontaktperson

Produksjon av fritidsbåter

Arena Fritidsbåt er finansiert av Innovasjon Norge, Agder fylkeskommune og bedriftenes egeninnsats. Aktivitetene i Arena Fritidsbåt skal legge grunnlaget for at bedriftene sammen arbeider for en fremtidsrettet og konkurransekraftig fritidsbåtbransje. Hver for seg har aktivitetene et stort potensial for å sikre og skape arbeidsplasser, men samlet i Arena Fritidsbåt øker potensialet drastisk, og ivaretar de behov som må dekkes dersom klyngen skal utvikle seg i forhold til arenaens visjon. De strategiske satsningsområdene er, kompetanseutvikling, innovasjon, og markeds- og omdømmeutvikling:

 • Kompetanseutvikling
  Det er gjennom den unike kompetanse som allerede er utviklet gjennom den mangeårige båtbyggertradisjonen. Imidlertid er det også behov for betydelige kompetanseløft knyttet innen områder som industriell produksjon, samt markedsutvikling. Kompetanseutvikling vil i hovedsak være tuftet på prosjektutvikling, kurs, seminar, kopling til høgskole og universitet.
 • Prosjektutvikling
  Identifisere og utvikle relevante fremtidsrettede prosjekter for klyngens deltakere. Dette inkluderer ulike typer prosjekter, f.eks: Store prosjekter med høyt FoU-innhold, Innovasjonsprosjekter rettet mot konkrete utviklingsutfordringer, Internasjonale prosjekter.
 • Internasjonalisering og markedsutvikling
  Aktiviteten fokuserer på det internasjonale markedet, herunder posisjonering, kunnskap om trender, konkurrenter og miljø av betydning for norsk fritidsbåtbransje.
 • Rekruttering og synlighet
  Bidra til å øke bransjens synlighet i forhold til rekruttering av medarbeidere og sikre mangfold, samt bidra til politisk og markedsmessig synlighet.

Arena Fritidsbåt har generert FoU-prosjekter med egen finansiering innen ovennevnte områder for over 110 millioner kroner. SINTEF har vært fasilitator og prosjektleder for arenasatsningen som formelt er knyttet til bransjeorganisasjonen Norboat, men hvor bedriftene har vært premissgivere.

Arenasamlinger

Arenasamlingene har handlet om å dele kunnskap og utvikling av felles satsinger.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.03.2012 - 31.12.2013