Til hovedinnhold
Norsk English

- Ubemannede skip er mulig

MUNIN (Maritime Unmanned Navigation through Intelligence in Networks)har undersøkt mulighetene for å realisere et fullstendig ubemannet sivilt skip og er det hittil største internasjonale forskningsprosjektet av denne art.

Bilde av ubemannede skip

Prosjektet ble avsluttet i august 2015. Konklusjonen fra MUNIN er at ubemannede skip klart er mulig og at vi antagelig får se de første større autonome fartøyene innen 10 år. Hverken teknologi, lovverk eller operasjon innebærer fundamentale hindringer for realisering, men det er en del viktige begrensninger for hva slags skip som det kan lønne seg å vurdere for ubemannet operasjon. Det er også nødvendig å konstruere skipet og operasjonen fra grunnen av slik at man kan maksimere fordelene ved å redusere vedlikeholdsbehov, fjerne hotellseksjon og sikkerhetsutstyr for konvensjonelt mannskap og ved å optimalisere design for operasjon og lasthåndtering.

MUNIN-prosjektet har skapt stor internasjonal interesse og MARINTEK er nå en av de ledende aktørene innenfor området. Ved sin tverrfaglighet har MARINTEK også en enestående posisjon for å utvikle kostnadseffektive skips- og operasjonskonsepter for fremtidens autonome skip. Derfor er ubemannede skip et av maritim avdelings satsingsområder og det arbeides allerede med flere nye prosjekt innen temaet.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2012 - 2016