Til hovedinnhold
Norsk English

Prototyp av speedsjark med vannjet og senkekjøl

Prosjektet skal dokumentere skipstekniske og fiskerimessige egenskaper til et nytt fartøykonsept for kystfiske.

For videre nødvendig satsing på aktive og levedyktige kystlinemiljø, er det viktig at flåtegruppen av mindre fartøy blir fornyet, både når det gjelder fartøyutforming, bekvemmeligheter, redskapshåndtering og fangstbehandling.

Mange aktive kystfiskere, som fisker med passive redskaper som line, garn og teiner, har sett potensialet ved bruk av kystfartøy med større marsjfart og toppfart. Fordelene er knyttet både til konkurransemessige hensyn, rekruttering til dette fiskeriet samt hensynet til kystfiskernes egen fritid og sosiale forhold.

Hemnes Mek. Verksted har jobbet et par år med utvikling av en ny type 36 fots speedsjark i aluminium og har påbegynt bygging av skroget. Fordi dette er et fartøy med noen helt nye tekniske løsninger for en fiskebåt når det gjelder fremdrift, manøvrering, stabilitet og sjøegenskaper, er det nødvendig å foreta en oppfølging med feltmålinger og skipstekniske analyser, slik at man kan få verifisert de nye løsningene.

SINTEF Fiskeri og havbruk har tidligere vært noe involvert i dette nybåtprosjektet på oppdrag for Hemnes Mek. Verksted AS, med diverse faglig rådgiving, skrogdesign og noen foreløpige skipstekniske beregninger.

Resultatmål
Å dokumentere skipstekniske og fiskerimessige egenskaper ved bruk av 2-motorsanlegg med vannjet samt senkekjøl på hurtiggående kystfiskefartøy rigget for kystlinedrift.

Forventet nytteverdi
Dokumenterte resultater vil primært være til nytte for den mindre flåtegruppen som fisker med passive redskaper. Dersom den valgte type vannjet og senkekjøl fungerer, kan flere fiskere velge samme eller liknende type løsninger.


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.05.2011 - 31.12.2011

Ressurser

Prosjektet er finansiert av FHF