Til hovedinnhold
Norsk English

PowerUp

Vindforskningsprosjektet ”PowerUp – Effektive verdikjeder for offshore vindmøller” får 7 millioner kroner i støtte fra Regionalt forskningsfond Midt-Norge. Prosjektet er et regionalt forskningssamarbeid. SINTEF Teknologiledelse har prosjektledelsen og samarbeider med NTNU, Møreforskning, Høgskolen i Molde og industrielle aktører.

Kontaktperson

Fra et logistikkperspektiv vil satsningen på vindmøller som foregår i Midt-Norge innebære flere fundamentale utfordringer som krever innovative løsninger for styring og konfigurasjon av sourcing, produksjon, sammensetning, og installasjon av vindmøller. Hovedideen i PowerUp er at bedrifter i den Midtnorske vindklyngen kan møte disse utfordringene og oppnå store konkurransefordeler av sine verdikjeder.

Dette skal oppnås ved å overføre og tilpasse metoder og konsepter fra tradisjonell masseproduksjon. I motsetning til offshoreprosjekter i petroleumsindustrien vil vindprosjekter bestå av en serie tilnærmet like installasjoner.  Dette gir stort potensial for repetisjon, standardisering, og stordriftsfordeler i en portefølje av prosjekter.

Potensielle resultater for industrien og Vindklyngen i Midt-Norge:

  • Mer kostnadseffektiv produksjon, sammenstilling, og installasjon av offshore vindmøller
  • Økt ressurseffektivitet og bedre flyt gjennom synkroniserte og optimale verdikjeder
  • Økt konkurranseevne for bedriftene i klyngen

PowerUp skal utføres i samarbeid mellom industrielle aktører som representerer en stor del av verdikjeden for vindmøller og flere forskningsmiljø innen forskningsområdene: supply chain management, planlegging og styring, og optimering.

Bak PowerUP står:

  • SINTEF
  • NTNU
  • Høgskolen i Molde
  • Møreforskning Molde
  • Vestavind Offshore
  • Ikuben
  • Fiskestrand BLRT AS

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2011 - 31.12.2014