Til hovedinnhold
Norsk English

PlanktonDEMO

Algeoppblomstringer er et naturlig fenomen som er avhengig av gunstige miljøbetingelser. For akvakulturnæringen er det viktig å ha kjennskap til algesituasjonen til enhver tid i forhold til risikovurdering og risikoreduksjon i daglig drift.

De viktigste faktorene som påvirker når og hvor en oppblomstring oppstår er stabile vannmasser (lagdelte), samt at algene har tilgang til nok lys og næring. Noen planktonalger er skadelige for fisk, enten ved at de påfører fisken fysiske skader eller at de er toksiske, mens andre arter produserer toksiner som oppkonsentreres i skalldyr og på den måten utgjør en risiko i forbindelse med matsikkerhet.

I PlanktonDEMO skal vi få svar på om operasjonelle modeller kan brukes i algevarsling ved å se på om det er mulig å identifisere fysiske indikatorer som kan varsle når og hvor det vil oppstå algeoppblomstringer. Vi vil spesielt se på operasjonell kjøring av SINTEFs koblede biologisk-fysiske modell (SINMOD) som et verktøy til å: 1) identifisere risikosituasjoner (fysikk); og 2) utarbeide spredningsvarsel i risikosituasjoner (biologi og fysikk).

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2011 - 31.12.2012