Til hovedinnhold
Norsk English

Oppdrett av laks i lukkede anlegg: Forprosjekt

Forprosjektet vil kunne danne grunnlag for bedre beslutninger om investeringer og forskningsbehov for produksjon av laks i lukkede anlegg. Samtidig kan det forventes at kunnskapsoppsummeringen vil bidra til faktabasert debatt om denne typen anlegg.

Resultatmål
• Å få identifisert utfordringer og muligheter ved bruk av lukkede anlegg
• Å få beskrevet innholdet i et eventuelt videre arbeid med lukkede anlegg

Forventet nytteverdi
Forprosjektet vil danne grunnlag for bedre beslutninger om investeringer i – og forskningsbehov om – produksjon av laks i lukkede anlegg. Samtidig kan det forventes at kunnskapsoppsummeringen vil bidra til faktabasert debatt om denne typen anlegg.

Gjennomføring
Arbeidet vil bli gjennomført etter følgende plan:

1. Innledende arbeid
2. Arbeidsseminar (workshop) med utvalgte næringsaktører og fagmiljøer
3. Oppsummering og beskrivelse av innhold i et eventuelt videre arbeid

Det vil bli gjennomført en overordnet oppsummering av kunnskapsgrunnlaget for oppdrett i lukkede anlegg etter gjennomgang av tilgjengelig litteratur. Oppsummeringen vil danne grunnlag for arbeidet med arbeidsseminaret (i invitasjonen og på selve seminaret) og for arbeidet i hovedprosjektet.

Arbeidsseminaret planlegges foreløpig til å finne sted i begynnelsen av mai 2011 i SINTEF SeaLab i Trondheim. Detaljert planlegging av seminaret vil skje i samarbeid med FHF og prosjektets referansegruppe.

Foreløpige temaer er:

• Kunnskapsstatus for lukkede anlegg
• Hva vil et krav om lukkede anlegg kunne innebære av areal- og energibruk, effekter på fiskevelferd, økonomi etc.
• Hvilke alternativer for oppdrett i lukkede anlegg kan man se for seg når utfordringen er å løse problemstillinger med rømming, lakselus og sykdomsspredning (særlig virus)?
• Hvilke krav er det relevant å stille til lukkede anlegg?
• Innspill til videre arbeid med lukkede anlegg

Arbeidsseminaret vil bli oppsummert og vil være med å danne basis for innretningen til og innholdet i en eventuell videreføring.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

18.02.2011 - 30.06.2011

Ressurser

Prosjektet er finansiert av FHF

Rapport fra prosjektet