Til hovedinnhold
Norsk English

MarPot - Nord

Prosjektet skal: Identifisere, utvikle og demonstrere hvordan ny og forbedret teknologi og innovativ datainnsamling kan utnyttes til løsninger for sikker og effektiv navigasjon, overvåking, beredskap og forbedret infrastruktur i nordområdene basert på konseptet ” Maritime Situational Awareness” (MSA) .

Prosjektet skal utvikle:
-->Kombinasjon av radardata og AIS (Automatic Identification Systems) data fra satellitt
-->Bruk av AIS i ubemanna luftfarkoster og i helikopter
-->Global Navigation Satellite Systems korreksjonsdata i arktiske områder og ved stor solflekkaktiviter
for å:
-->Bidra til forbedret maritim situasjonskunnskap i arktiske strøk
-->Utteste trådløse bredbåndsløsninger i arktiske områder
Nye løsninger skal demonstreres i samarbeid med Kystvakta

Mer informasjon finnes på prosjektets hjemmeside

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2011 - 31.12.2012