Til hovedinnhold
Norsk English

Fullskala måling av strekkbelastninger på merd

Prosjektet omfatter fullskala måling av strekkbelastninger på merd og har som målsetning å måle aktuelle strekkrefter i merd på eksponert lokalitet over ett år for å gi et godt bilde på belastninger.

Hovedaktiviteter

  • Klargjøre, teste og montere måleutstyr
  • Overføring og lagring av data på SINTEF SeaLab SSO
  • Etablere live presentasjon av måledata over internett
  • Analysere strekkbelastninger i sammenheng med strøm- og bølgedata

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

10.05.2011 - 31.12.2013

Finansiering

RFF MIDT-NORGE

Industripartnere

Deltakere

Aqualine AS

Lerøy Hydrotech AS

SINTEF Fiskeri og havbruk AS