Til hovedinnhold
Norsk English

ECO-boat MOL

Prosjektet søker å utvikle produkter og tilhørende produksjonsprosesser i tråd med hvordan disse faktisk brukes, dvs. basert på "Middle Of Life" kunnskap. Noe som bl.a. vil redusere overprosessering. ECO-boat MOL skal gjennom ulike datakilder gjøre produktutviklingen (design) mest mulig faktabasert.

Kontaktperson

Marex 320 Aft Cabin

ECO-boat MOL har som bærende idé å gi en betydelig styrking av markedsposisjon for norske fritidsbåtprodusenter ved at båtene designes og produseres etter deres reelle bruk og de konkrete markedsbehov. Dette vil gi en langt mer ressurseffektiv og bærekraftig produksjon. Prosjektet vil utvikle applikasjoner og konkrete løsninger for innsamling og bruk av faktabasert kunnskap fra ulike kilder, samt utvikle mer effektive produksjonsprosesser basert på denne. Det arbeides med utgangspunkt i følgende datakilder:

  • Automatisk datafangst fra båten. Dette skjer ved hjelp av bl.a. sensorikk og andre data som båten selv produserer. Dataene samles, struktureres og overføres gjennom ulike teknologiske løsninger.
  • Innhenting av data og kunnskap fra "after sales", dvs. service, reparasjon, opplag etc. av båter. Dette handler om å finne enkle og effektive måter å fange kunnskapen til de som er i kontakt med båten etter at den er solgt fra produsenten.
  • Løsninger for kundekommunikasjon som gjør at man gjennom ulike løsninger bedre kommuniserer direkte med kundene. Dette kan f.eks. være gjennom WEB-baserte løsninger eller mer tradisjonelle surveys.

 

Design, utvikling og produksjon

 

Dette er et BIA-prosjekt medfinansiert av Norges forskningsråd og har følgende partnere: Marex (prosjekteier), Sandvik Båtbyggeri, Viknes og ERTEC som bedriftspartnere og Universitetet i Agder, samt Inventas og SINTEF (operativ prosjektleder)som FoU-partnere.

 

Sandvik 44

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.08.2011 - 31.12.2015