Til hovedinnhold
Norsk English

Deepwater Horizon-ulykken: Årsaker, lærepunkter og tiltak for norsk sokkel

SINTEF bidrar til læring og forbedring i petroleumsnæringen for å redusere muligheten for at en lignende ulykke som rammet Deepwater Horizon skal skje på norsk sokkel.

Deepwater Horizon. Foto: GettyImages

20. april 2010 inntraff en olje- og gassutblåsning på den flyttbare boreinnretningen Deepwater Horizon på Macondofeltet, utenfor kysten av Louisiana i Mexicogulfen. Ulykken medførte tap av 11 menneskeliv og et oljeutslipp på nærmere fem millioner fat olje.

Som et resultat av ulykken med Deepwater Horizon, nedsatte Petroleumstilsynet en egen gruppe for oppfølging av ulykken. Som ledd i dette arbeidet ble SINTEF engasjert for å gjennomgå og systematisere informasjon fra granskninger etter DWH-ulykken og andre større ulykker i petroleumsvirksomheten. Formålet har vært å bidra til læring og forbedring i petroleumsnæringen med henblikk på å redusere muligheten for at en liknende ulykke skal skje på norsk sokkel.

Les om:
Forskere etter Gulf-utblåsningen: – Nye ferdigheter må til for å unngå storulykker

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

03.01.2011 - 13.05.2011