Til hovedinnhold
Norsk English

Cod Atlantic

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom flere norske og utenlandske forskningsinstitusjoner samt torskeyngeloppdrettere hvor målet er å identifisere kjemiske og mikrobiologiske karakteristikker og molekylære mekanismer for suksessfull metamorfose av torskeyngel.

Kontaktperson

Småskala forsøk ved SINTEF/NTNU har vist at dyrkede copepoder gir bedre vekst, overlevelse og stresstoleranse hos torsk.Copepoder i en kortperiode (7dager) gir også bedre vekst, overlevelse og stresstoleranse enn rotatorier. Veksten i tankene som fikk copepoder var signifikant høyere allerede 8 dager etter klekking.

Deltakerne er SINTEF, MATIS (Island), Universitetet i Bodø, Memorial University of Newfoundland og Codfarmers.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2011 - 31.12.2013