Til hovedinnhold
Norsk English

Prosjektleder for ulike utviklingsprosjekter hos Barentswatch

SINTEF Nord har siden november 2011 drevet teknisk prosjektledelse og koordinert utviklingen av nye tjenester hos Barentswatch. Blant prosjektene er utvikling av varsel om polare lavtrykk og tjenester spesielt tilpasset Barentswatchs dekningområde. 

ikt  
Polart lavtrykk på vei. Illustrasjon: Statsmeterolog Gunnar Noer, Meterologisk institutt.

 

Polarvær og istjeneste

Sammen med Meteorologisk Institutt har vi samarbeidet om å få prognoser og statistikk for vær og isforhold gjort tilgjengelig i BarentsWatchs kartløsning.

Den mest omtalte tjenesten som ble utviklet i dette samarbeidet er varsel om polare lavtrykk. Meteorologisk institutt i Tromsø og Oslo utarbeidet og tilpasset en helt ny tjeneste som har stor betydning for alle som ferdes på havet og ved kysten på vinteren. Tjenesten har fått stor oppmerksomhet og lanseres som et kart-basert varsel 30. mai 2013.

Videre leder SINTEF Nord også utarbeidelsen av en ny tjeneste for is-statistikk og varsel. Denne tjenesten vil lanseres i løpet av 2013 og  vise en brukervennlig og informativ oversikt over isforholdene i Arktis siden 1960.

Forskningstjenester 

Et annet spennende delprosjekt i BarentsWatch er utviklingen av nye forskningstjenester spesielt tilpasset BarentsWatchs dekningsområde. Tjenestene skal være enkle å bruke og gi rask og pålitelig oversikt over historisk og pågående forskningsaktivtet og resultater.

En viktig del av dette arbeidet har vært å kartlegge behov og krav fra de forskjellige brukergruppene (næring, forvaltning, undervisning og privatpersoner) slik at man i kan tilpasse systemdesign til reelle brukerbehov.

I samarbeid med Universitetsbiblioteken ved Universitet i Tromsø jobbes det nå med å lage en egen søkefunksjon for geografisk filtrerte forskningspublikasjoner basert på High North Research Documents. Utfordringen i dette prosjektet er å automatisere og spesialisere søkerfiltrering, samt å presentere resultat på en helhetlig og oversiktlig måte.

Tjenesten vil lanseres i løpet av 2013 på BarentsWatch portalen.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2011 - 31.12.2013

Utforsk fagområdene