Til hovedinnhold
Norsk English

Bærekraftig nettutvikling - SusGrid

SusGrid er et tverrfaglig forskningsprosjekt som fokuserer på hvordan kunnskap om økonomiske, sosiale og miljøinteresser kan gi gode og forutsigbare prosesser knyttet til formell behandling av nettutviklingsprosjekter.

Kontaktperson

EU har satt ambisiøse mål for fornybar energi. En økning i fornybar energiproduksjon vil bidra til å redusere utslippene av klimagasser og styrke energisikkerheten i Europa. Begge faktorene er avgjørende for en bærekraftig utvikling. For å gjøre bruk av den økte energiproduksjon, er en viktig forutsetning realisering av kraftlinjer for å transportere kraften til forbrukerne.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2011 - 2014

Utforsk fagområdene