Til hovedinnhold
Norsk English

AUTOSKIP

Prosjektet AUTOSKIP fokuserer på å forbedre produksjonsmetoder for avanserte skip der få av elementene er like. Hovedmålet med prosjektet er effektiv, miljøvennlig og lønnsom ferdigstilling, innen Midt-Norges maritime klynge, av store og teknisk kompliserte offshore støttefartøy.

Foto: Kleven Maritime

SINTEF Raufoss Manufacturing deltar med sin spisskompetanse på fleksibel automatisering og gjennomfører forskningsoppgavene i tett samarbeid med Kleven Maritime. Prosjektet vil bidra til å redusere produksjonstiden og dermed øke konkurransekraften, og vil i tillegg gi stor besparelse i sammenstillingstid, sveisetid og materialforbruk.

Automatisert produksjon

Forskningen i dette prosjektet skal utvikle en ny metode for automatisert produksjon av enstykks-skipsmoduler. Tradisjonelt er automatiserte produksjonsprosesser forbeholdt masseproduksjon av store volum med identiske produkter. Utviklingen går likevel mot større grad av kundetilpassede produkter, og i de siste 10-20 årene er det utviklet nye teknologiske løsninger som øker fleksibiliteten i automatisering. Denne fleksibiliteten vil være alfa og omega for framtidig konkurransedyktighet. En sentral utfordring blir å utarbeide et fleksibelt styringssystem og å sy de ulike prosessene i produksjonen sammen.

Reduserte utslipp og bedrede arbeidsforhold

I forbindelse med effektivisering av ulike prosesser vil vi oppnå reduserte utslipp og bedrede arbeidsforhold. Blant annet vil endringer i sveiseprosesser kunne føre til halvert forbruk av sveisegass og også redusere behovet for sliping i etterkant. I tillegg vil det å produsere flere av fartøyets deler lokalt redusere behovet for frakt betraktelig, og dermed også utslipp forbundet med dette.

AUTOSKIP er en del av en langsiktig strategi for forbedrede produksjonsmetoder hos Kleven Maritime. Resultater fra prosjektet vil fortløpende innføres i bedriften. Det regionale bedriftsprosjektet støttes av Regionalt forskningsfond Midt-Norge.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2011 - 31.12.2013

Utforsk fagområdene