Til hovedinnhold
Norsk English

Automatisert landegning for kystlineflåten

 Kystlinefisket foregår i all hovedsak med line som egnes på land. På den ene siden gir dette et redskap med nøyaktig egning og gode fangstrater. På den andre siden hemmes fleksibiliteten ved at kystlineflåten er bundet opp mot infrastruktur og arbeidskraft på land.

I mange tilfeller er det også manglende kapasitet til å produsere det antallet stamper engt line som gir rasjonell utnyttelse av fartøyet. Det påstås at situasjonen ville vært betydelig verre om en ikke hadde tilgang på utenlandsk arbeidskraft. Det er også et ønske at fiskeren i størst mulig grad skal kunne konsentrere seg om selve fiskeoperasjonen.

Målet i prosjektet er å redusere behovet for arbeidskraft i lineegningen ved å automatisere hele eller deler av operasjonen.

Delprosjekt 1: Landegning med automatisk eller tilrettelagt egnestasjon
Resultatmål
:
Å utvikle teknologiske hjelpemidler som reduserer arbeidstiden for landegning med 30 %.

Delmål:
1. Å utvikle prototyp for klaving av line om bord.
2. Å utvikle HMS- tilpasset bøtestasjon på land.
3. Å utvikle tilrettelagt egnestasjon.
4. Å teste ut prototyper under to ulike fiskerier:
o Banklinefiskeriet i Øst-Finnmark
o Torskefiskeriet i Lofoten

Delprosjekt 2: Automatisk egning i mobil enhet
Resultatmål
:
Å utvikle teknologi for automatisk egning av line i mobil enhet.

Delmål:
1. Å finne ideell mobil enhet for lagring av egnet line.
2. Å utvikle teknologisk løsning for avtaking av snur på linerygg.
3. Å utvikle teknologisk løsning for plassering av egnet krok i mobil enhet.

Forventet nytteverdi
Nytteverdien for næringen vil være å få redusert behovet for innleid arbeidskraft for å kunne drive med landegnet line. Reduksjon av arbeidskraftsbehov er viktig av to hensyn:

1. Få ned kostnadene på hver egnet enhet
2. Det er en utfordring å rekruttere personell til å gjøre denne jobben manuelt.
I tillegg er det problemstillinger som skal adresseres i dette prosjektet som kan anvendes i den havgående lineflåten, for eksempel automatisk mating av egnemaskin.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

09.09.2011 - 27.06.2014