Til hovedinnhold
Norsk English

Aktiv bistand til små og mellomstore bedrifter - Kompetansemegling

SINTEF Nord er aktiv part i konsortiestyret og som kompetansemegler for Virkemidler for regional FoU og innovasjon - VRI i Tromsø. Gjennom ordningen kan små og mellomstore bedrifter søke forprosjektmidler til utviklingsprosjekter som forutsetter samarbeid med forsknings- eller kompetansemiljø.

Vri prosjekt

SINTEF Nord bistår som kompetansemegler til industri og næringsaktører med spissing av problemstillinger og etablering av samarbeid til de rette kompetansemiljøer for gjennomføring av prosjektet.

VRI forprosjektmidler har fortløpende saksbehandling og kan være et godt verktøy for evaluering av idèer til produkt-/prosessutvikling i næringslivet. Ordningen tilrettelegger for videreføring av positive prosjektresultater gjennom SkatteFunn eller midler gjennom Regionalt forskningsfond.

 

Nøkkeltall

Prosjektstart

01.01.2011

Kompetansemegler SINTEF Nord:

Roger Richardsen

907 83 543