Til hovedinnhold
Norsk English

ACCESS - Arctic Climate Change, Economy and Society

Klimaendringenes innvirkning på Arktis er synlige. Det er mulig å spå utvikling på kort- og lang sikt, men i den mellomliggende fasen er det mer usikkert hvordan fremtiden ser ut. ACCESS vil evaluere klimaendringenes påvirkninger på en rekke områder, og rette et særskilt fokus på miljøpåvirkning og bærekraftighet.  

Store klimaendringer i området

Arktis er midt i en omfattende klimautviking. Denne utviklingen er rimelig forutsigbar på kort og lengre sikt, men det er den dekadiske mellomliggende skalaen som er mest vanskelig å forutsi. Dette er fordi den naturlige variasjonen av systemet er store og dominerende på denne skalaen. Systemet er i stor grad ikke-lineær grunnet positiv og negativ tilbakekoblinger mellom havis, havet og atmosfæren.

Alt i dag er konsekvensene tydelig; mye grunnet økning av drivhusgass -konsentrasjon i atmosfæren, samt den økende globale oppvarmingen i Arktis. Det gir også utslag i værmønster og sykloner. Ikke overraskende spår modellene at havisen i Arktis vil forsvinne innen 20-30 år. Dette vil medføre nye muligheter, utfordringer og konsekvenser for både marine økosystemer og menneskelige aktiviteter i Arktis.  Det vil også innvirke på den samfunnsøkonomiske situasjonen i Europa.

Evaluering og kartlegging av Arktis' fremtid


ACCESS vil evaluere de klimatiske ringvirkningene i Arktis med tanke på marin transport (inkl. turisme), fiskeri, marine pattedyr og utvinning av hydrokarboner de neste 20 årene; med særlig vekt på miljøets sensitivitet og bærekraftighet. Meso-økonomiske utfordringene vil bli utvidet til å inngå i en makro-økonomisk skala for å understreke trans-sektorale konsekvenser og fremskaffe en integrert vurdering av den sosio-økonomiske virkningen av klimaendringene.  Et viktig aspekt av ACCESS vil være en vurdering av regjeringssaker, inkludert rammeverket UNCLOS (United Nations Convention for the Law of the Sea). Dette forutsetter at det skjer en endring i de geostrategiske implikasjonene. ACCESS har som formål å levere en rapport omhandlende klimaendringene, sosio-økonomiske innvirkninger og Arktiske styresaker.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.03.2011 - 28.02.2015