Til hovedinnhold
Norsk English

Undervanns kraftforsyning

Industrien har mange års erfaring i bruk av undervannsteknologi i offshore olje- og gassproduksjon på norsk kontinentalsokkel.

Kontaktperson

Utfordringene i Subsea Power Supply har i hovedsak vært knyttet til tre spesifikke scenarier:

  • Utnyttelse av eksisterende infrastruktur og haleproduksjon
  • Utvikling av nye og avsidesliggende områder med ingen eller lite infrastruktur
  • Spesifikke arktiske krav

Fellesutfordringen var behovet for pålitelig kraftforsyning til undervannsinstallasjoner. Evnen til å levere nok og pålitelig strøm til undervannsinstallasjoner som har økende strømbehov, større dybder og lengre avstander fra land, er i seg selv en utfordring som må overvinnes. Dette er i tråd med anbefalingene fra OG21 som har pekt på undervanns kraftforsyning som ett av områdene der grunnleggende forskning er nødvendig.

Norges forskningsråd, gjennom Petromaks, tildelte SINTEF Energi midler til tre kompetansebyggende prosjekter innen undervanns kraftforsyning. Et konsortium av industripartnere deltok også. 

Prosjektene dekket mer eller mindre den totale verdikjeden for strømforsyning fra produksjonssted (plattform/flyter fra land) til forbruker (drivverk, pumper, kompressorer etc.), og dekket følgende tema:

  • Elkraftsystemer for fjern- og dypvannsprosessering og transport av olje og gass
  • Anvendelig kraftelektronikk for krevende dyp
  • Elektriske isolasjonsmaterialer og isolasjonssystemer for undervanns høyspenningsutstyr

Disse prosjektene har hatt kompetansebygging og utdanning av nye eksperter som hovedmål. Resultatet er grunnleggende kunnskap som trengs for å utvikle gode løsninger for overføring og distribusjon av elektrisk kraft til undervannsinstallasjoner, utvikling og produksjon av nødvendige komponenter for systemene og testing og kvalifisering av løsningene.

SINTEF Energi var prosjektleder. SINTEF IKT og SINTEF Materialer og kjemi bidro til gjennomføring av prosjektene. NTNU har bidratt gjennom utdanning av doktorgrader innenfor prosjektene.

Se de engelske sidene for mer informasjon.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2009 - 2013

 

 

Utforsk fagområdene