Til hovedinnhold
Norsk English

Integrert kystsoneforvaltning

Prosjektet skal: Utvikle en dynamiske best praksis for bærekraftig planlegging og forvaltning for å oppnå fornuftig bruk av kystområdene i Norge for alle relevante interessenter.

Konflikter knyttet til bruken av kystsonen og tilstøtende farvann er økende, internasjonalt så vel som nasjonalt. I Norge konkurrerer nye aktiviteter som turisme og rekreasjon, miljøververn, akvakultur og industriell aktiviteter relatert til energiproduksjon med tradisjonelle bruk av arealer og ressurser. Gjennom  en systematisk tilnærming der sosio-økologiske og sosiale, økonomiske og naturlig komponentene studeres, har dette prosjektet som mål å utforske utfordringer og behov innen kystforvaltning. Erkjennelsen av at det ikke er en løsning som passer alle innen kystforvaltning, gjør at prosjektet vil fokuserer på tre områder i Norge
-->Trøndelagskysten
-->Vestfjorden
-->Altafjorden
alle med høy kompleksitet i forhold til interessenter, aktiviteter og konfliktpotensial. Prosjektet består av 5 parallelle arbeidspakker, etterfulgt av en oppsummerende og demonstrasjonsarbeidspakke basert på innsikt fra de andre fem.

Mer informasjon finnes på prosjektets hjemmeside til høyre

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2009 - 31.12.2011