Til hovedinnhold
Norsk English

DINO

Prosjektet skal: Utvikle og demonstrere dynamiske beslutningsstøtte-systemer for væravhengige, krevende kystnære maritime operasjoner.

DINO skal bidra til økt sikkerhet og effektivitet for maritime operasjoner ved å utvikle kunnskap og planleggings-verktøy som kan forutsi kritiske forhold tidsnok til at farer unngås.

Elementer i DINO
-->Effektive menneske-maskin grensesnitt.
-->Sanntidssdata for tilstanden på en lokalitet.
-->Prognoser for seilingsforhold og lokale. operasjonsforhold.
-->Planleggingsverktøy for dynamisk ruteplanlegging, maritime operasjoner og effektiv logistikk.

Mer informasjon finnes på prosjektets hjemmeside til høyre

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2009 - 31.12.2011