Til hovedinnhold
Norsk English

Kompetansemegling i VRI Trøndelag

Gjennom kompetansemegling får din bedrift mulighet til å kjøpe inn forsknings- og utviklingstjenester for å utvikle bedriften og løse konkrete utfordringer. Vi hjelper deg med å komme i kontakt med forskere som har den nødvendige kompetansen, og kan gi støtte til innkjøp av FoU-tjenester.

På feltarbeid i forbindelse med prosjekt rettet mot manetforekomst i Verrabotn.

Forskning kan gi økt verdiskaping i trønderske bedrifter. Men når næringslivet skal bruke forskningsmiljøene, må det skje på en enkel, ubyråkratisk og målrettet måte.

Det er akkurat dette vi forsøker å bidra til med kompetansemegling. Målet er at du som bedriftsleder skal få kontakt med den rette forskeren i løpet av kort tid, og at dere sammen kan utvikle bedriften, produktene eller tjenestene.

Kompetansemegling passer for private bedrifter, store og små, som ikke har egen forskningsavdeling, men likevel ønsker å være innovative og utvikle seg. Til nå har over 260 trønderske bedrifter benyttet ordningen.

Norges forskningsråd sammen med regionale myndigheter i Trøndelag finansierer VRI Trøndelag.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2008 - 31.12.2016