Til hovedinnhold
Norsk English

Industrialisert småskalaproduksjon av fritidsbåter (ISB)

Hovedutfordringen som prosjektet tar tak i er hvordan norske båtprodusenter skal bevare og videreutvikle sin håndverksmessige kompetanse, kvalitet og merkevare bygget opp gjennom mange år, samtidig som produksjonen industrialiseres. Prosjektet setter fokus på modularisering og standardisering.

Kontaktperson

Modul "Soft Top", utviklet gjennom prosjektet

Hovedutfordringen som prosjektet tar tak i er hvordan norske båtprodusenter skal bevare og videreutvikle sin håndverksmessige kompetanse, kvalitet og merkevare bygget opp gjennom mange år, samtidig som produksjonen industrialiseres. Prosjektet setter fokus på modularisering og standardisering.

Prosjektet skal utvikle effektiv, konkurransedyktig og lønnsom produksjon i Norge av fritidsbåter og lignende virksomheter kjennetegnet av håndverkstradisjon. Dette hovedmålet er brutt ned i en rekke delmål:

  • Produksjon med tilsvarende, eller forbedret kvalitet med utgangspunkt i standardiserte moduler og produksjonsprosesser, der behovet for manuell tilpasning er minimert.
  • Kunnskapsforvaltning som innebærer at produksjons- produkt- og markedskompetansen brukes aktivt i en helhetlige produksjonsstrategi. Integrering av underleverandører og kunder for best mulig kvalitet, samt effektiv og kundetilpasset produksjon.
  • En bærekraftig produksjon som ivaretar miljø i produksjon og som bidrar til at fritidsbåtbransjen fremstår som en attraktiv arbeidsplass for faglærte og høyere utdannede.

Prosjektet har fokusert på modularisering av produkt og produksjonsprosess. I tillegg til nye arbeids- og organisasjonsformer har prosjektet utviklet nye innkjøps- og produksjonsløsninger, prestasjonsmålingssystem, forbedringsmetodikker og nye fysiske moduler.

Dette er et BIA-prosjekt medfinansiert av Norges forskningsråd. Windy Boats AS er prosjekteier, men  også båtprodusenten Skibsplast og Ertec (underleverandør) har deltatt i et konsortium som bestående av SRM og NTNU i tillegg til SINTEF Teknologi og samfunn, avdeling Teknologiledelse.

 

Windy Boats AS   Skibsplast AS

Ertec AS - vindskjermer   Ertec AS - tanker   Ertec AS - rekker-rekkverk

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.04.2008 - 28.02.2013