Til hovedinnhold
Norsk English

DECARBit - Null-utslipps kraftproduksjon med oppstrøms karbonfangst

Det overordnede målet med DECARBit prosjektet var å muliggjøre null-utslipps kraftproduksjon med oppstrøms karbonfangst innen 2020 med en innfangningskostnad rundt 15 € / tonn ved optimal prosentvis fangstrate.

Kontaktperson

Utfordringer: I dag er energiforsyning og bruken av energi i Europa tungt basert på fossilt brensel og import for å oppfylle de ambisiøse politiske målene når det gjelder kutt i utslipp av drivhusgasser. Det er derfor nødvendig med progressiv forskning, utvikling og rask iverksetting av anlegg for innfangning og lagring av CO2. DECARBit har som mål å forske fram, utvikle konsept samt å realisere avanserte pilotanlegg for oppstrøms karbonfangst som skal bidra til en vesentlig reduksjon av CO2 utslippene fra fossile kraftverk.

Forventede resultater

  • Framskaffe en god vurdering av dagens status på, samt forske fram ny teknologi for oppstrøms karbonfangst.
  • Utvikle avanserte konsept med betydelig høyere virkningsgrad enn dagens anlegg, samt pilotanlegg for produksjon av oksygen fra luft
  • Videreføre de mest interessante konseptene for oppstrøms karbonfangst, utviklet under EU FP6s rammeprogram
  • Holde et sterkt fokus på målet om å realisere kostnadene for alle løsninger
  • Etablere samarbeidsordninger mellom DECARBit og nye storskala CCS initiativer i Europa
  • Foreta løpende vurderinger av om eventuelle løsninger utviklet under DECARBit kan være anvendbar for andre typer industri enn kraftproduksjon.

Se de engelske sidene for mer informasjon.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2008 - 2014

Utforsk fagområdene