Til hovedinnhold
Norsk English

Håndtering av leveringskvalitet (PQM)

Målet med prosjektet var å utvikle et nytt konsept for måling, dokumentasjon og simulering av prioriterte leveringskvalitetsfenomen for bedre beslutninger og mer effektiv kontroll og håndtering av leveringskvaliteten i nettet.

Kontaktperson

Distribusjonsnett
Distribusjonsnett Foto: SINTEF

Det forventes at nett og tilknytningspunkter vil bli mye bedre instrumentert i fremtiden bl.a. gjennom utrulling av AMS. Med smartere kWh-målere hos nettkundene (forbrukskunder og innmatingskunder) og med målere eller kundeterminaler som har påbygd eller innebygd funksjonalitet for måling av leveringskvalitet, kan man på den ene side få nye muligheter for håndtering av leveringskvalitet samtidig som man vil få store utfordringer med hensyn til å håndtere og kvalitetssikre de store datamengdene.

Utvikling av et nytt lavkostnads konsept for måling av leveringskvalitetsparametere inngikk også som en del av dette prosjektet.

Rapporter:


PQM står for Power Quality Management og er et KMB-prosjekt (Kompetansebyggende prosjekt med brukermedvirkning) med støtte fra Norges forskningsråd gjennom RENERGI-programmet.


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2007 - 2011

Utforsk fagområdene