Til hovedinnhold
Norsk English

Building Safety

Prosjektet "Building safety in Petroleum Exploration and Production in the Northern Regions" ble gjennomført i perioden 2007-2010, og omhandlet sikkerhetsutfordringer knyttet til petroleumsvirksomheten i Nordområdene.

Hovedmålet med prosjektet var å kombinere kunnskap fra høypålitelige virksomheter som kjernekraft, transport og offshoreindustrien til å utvikle nye, tverrfaglige teorier, metoder og verktøy for å redusere risiko for personell og miljø i nordområdene.

Prosjektet ble finansiert av PETROMAKS-programmet i Norges forskningsråd og Eni Norge AS. Arbeidet ble utført av SINTEF, i nært samarbeid med IFE (Institutt for energiteknikk), NTNU og Eni Norge AS, med utvikling av Goliat-feltet som case.

Les mer på prosjektets nettsider.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2007 - 2010